Programi

number

U našem vrtiću provodi se više vrsta redovitih programa koji imaju suglasnost nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Za djecu jasličke dobi (do 3 godine) provodi se :    10 – satni jaslički program.

Za djecu vrtićke dobi (3 do 7 godina) provodi se:   10 – satni vrtićki program

                                                                                        8 – satni vrtićki program

                                                                                        5,5 – satni vrtićki popodnevni program

 

 

Broj skupina po programima:   10 – satni jaslički                              3 skupine

                                                        10 – satni vrtićki                                3 skupine

                                                         8 – satni vrtićki                                 1 skupina

                                                        5,5 – satni vrtićki popodnevni         2 skupine

 

Participacija roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića:

Vrsta programa

Cijena programa (participacija roditelja)

 

10 – satni jaslički program 

537,oo kuna

 

10 – satni vrtićki program

500,oo kuna

 

8 –satni vrtićki  program

479,oo kuna

 

5,5 – satni vrtićki program

323,oo kuna

 

Dječji vrtić Vanđela Božitković, 2021