O nama

playground (2)

Godine 1922.  u gradu Hvaru je otvorena ustanova pod nazivom „Dječje zabavište“, a popularno se nazivala „Malom školom“. U spomen knjizi dječjeg vrtića zapisano je: „Otvorena je s razloga da djeca već prije škole imaju pravilan odgoj, jer su djeca bila prepuštena ulici.“ Otvorena je zaslugom gospođe Milke Bučić , koja je u to vrijeme bila predsjednica „Ženske zadruge.“  Ustanovu su odmah pohađala sva djeca iz Hvara dobi od 3-7 godina. Upisano je bilo preko 100 djece.

 

U svom djelovanju do danas, ustanova je radila u različitim prostorima, , od privatne kuće obitelji Dorotka Kasandrić u Grodi, do kuće Capello Boglić, istočno od Arsenala, potom u privatnom stanu Anuncijate Avelini u Gojavi.  Nakon toga zabavište se jedno vrijeme zadržalo na Venerandi, te duže vrijeme u školskoj zgradi sagrađenoj u Križa.

 

Pedagoške godine 1973/74. broj djece predškolske dobi raste, te se otvaraju dva nova odjeljenja za predškolski odgoj  na Pharosu, u vili „Gazzari“ (Gazarović), a godine 1976/77., zbog zadovoljavanja potreba Srednjoškolskog centra „Hvar“, u zgradi osnovne škole, više nije bilo mjesta za vrtićke grupe, tako da se u siječnju 1977. godine vrtić preseljava u stari, derutni hotel „Slavija“ na rivi.

Početkom 1978. godine svi vrtići na otoku odcjepljuju se od osnovnih škola i formiraju jedinstvenu, zajedničku ustanovu Centar dječjih vrtića općine Hvar.  Dana 25.svibnja 1978. dugogodišnja odgojiteljica i upraviteljica Marija Fle Danijelović postavlja kamen temeljac za gradnju novog, tada modernog vrtića na Dolcu, koji se za godinu i pol dana dovršava, te otvara 28. prosinca 1979. godine. U novosagrađene i suvremeno opremljene prostore djeca su ušla 2. siječnja 1980. godine. Vrtić je polazilo 150 mališana u pet odgojnih skupina. Godina 1996. donosi nam osamostaljenje. Centar dječjih vrtića općine Hvar se ukida i osnivaju se tri ustanove na otoku Hvaru, u Hvaru, Starome Gradu i Jelsi.  Osniva se Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ Hvar, koji djeluje na području nove gradske samouprave – Grada Hvara. 

 

Danas vrtić polazi 170 djece rane i predškolske dobi u deset odgojnih skupina. Postojeći objekt vrtića je dva puta nadograđivan i rekonstruiran, 2010. godine za potrebe djece rane i jasličke dobi te 2020. godine za potrebe djece vrtićke dobi, a  kako bi mogli pratiti državne pedagoške standarde.

Dječji vrtić Vanđela Božitković, 2024.