EU projekti

cut-paper

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja našeg dječjeg vrtića.

 

Dana 22.kolovoza 2023.g. uspješno smo završili provedbu projekta: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja našeg dječjeg vrtića. Provedbom ovog projekta unaprijedili smo uslugu produljenjem radnog vremena za roditelje djece kojima je to bilo potrebno, te koji su time jednostavnije i efikasnije uravnotežili obiteljski i poslovni život. Na ovom projektu bilo je uključeno 8 djelatnika, čije plaće su bile dijelom ili u potpunosti financirane iz ovog projekta. Financirale su se i edukacije odgojitelja i stručnih suradnika za osnaživanje njihovih kompetencija u odgojno-obrazovnom radu. Naša ustanova je povećala kvalitetu ponude, čime smo bili zadovoljni mi u ustanovi, kao i naši korisnici u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Projekt e-upisi

 

U listopadu 2020. godine, uz podršku Grada Hvara,  prijavili smo se na javni poziv Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (SDURDD) na projekt ” Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove”.  U siječnju 2021. godine smo obaviješteni da je između ostalih i naša ustanova odabrana za provedbu Projekta. Potpisan je Ugovor između Dječjeg vrtića, Grada Hvara i SDURDD o sudjelovanju u odabranim aktivnostima u sklopu Projekta. Uskoro očekujemo edukacije naših zaposlenika i dostavu opreme, te se nadamo da ćemo već na ovogodišnjim upisima u lipnju koristiti mogućnost upisa putem sustava e-upisi.

Projekt EU socijalnih fondova

 

Projekt UP.02.2.2.16 ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ukupna prijavljena vrijednost projekta je 1.263.904,63 kuna za razdoblje trajanja projekta (20 mjeseci). Prijava je izvršena u veljači 2021. godine.  Dobili smo obavijest da smo prošli administrativnu provjeru te se trenutno provodi faza evaluacije projekta.

Cilj projekta je unaprjeđenje usluge u  dječjem vrtiću kroz produljenje radnog vremena s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog odgoja i obrazovanja. Projektom se planira i zapošljavanje novih djelatnika i provođenje edukacija za osnaženje kompetencija naših stručnjaka u obrazovanju djece.

Dječji vrtić Vanđela Božitković, 2021