Valentinovo za Zakladu “Ana Rukavina”

“Želim život”

U našem vrtiću su marljiva djeca sa svojim odgojiteljicama pripremila humanitarni štand – štand ljubavi i pomoći drugim ljudima. Sredstva prikupljena prodajom dječjih uradaka bit će usmjerena Zakladi “Ana Rukavina”, kao i svake godine do sada.

#zelimzivot #ljubavzasve #valentinovouvrticu

Leave a comment