Projekt “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja našeg dječjeg vrtića”

Dana 22.kolovoza 2023.g. uspješno smo završili provedbu projekta: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja našeg dječjeg vrtića. Provedbom ovog projekta unaprijedili smo uslugu produljenjem radnog vremena za roditelje djece kojima je to bilo potrebno, te koji su time jednostavnije i efikasnije uravnotežili obiteljski i poslovni život. Na ovom projektu bilo je uključeno 8 djelatnika, čije plaće su bile dijelom ili u potpunosti financirane iz ovog projekta. Financirale su se i edukacije odgojitelja i stručnih suradnika za osnaživanje njihovih kompetencija u odgojno-obrazovnom radu. Naša ustanova je povećala kvalitetu ponude, čime smo bili zadovoljni mi u ustanovi, kao i naši korisnici u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Leave a comment